ÚŘEDNÍ DESKA

Informace-volebním-stranám-o-počtu-a-sídle-volebního-okrsku


OFICIÁLNÍ ÚŘEDNÍ DESKU NAJDETE POD TLAČÍTKEM NÍŽE


Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sedliště


Pozvánka na valnou hromadu Mikroregion


Návrh rozpočtu skupinový vodovod na 2018


Mikroregion-návrh rozpočtu na 2018


Daň z nemovitých věcí


Vodovod Řidký


Informace voličům o volbě prezidenta České republiky


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebního okrsku


Návrh Závěrečného účtu 2016_ML_k vyvěšení


D35 - dokumentace


Veřejná vyhláška ze dne 24.4.2017


Oznámení o veřejnoprávní smlouvě ze dne 20.4.2017


Oznámení svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko ze dne 21.3.2017

Střednědobý výhled, rozpočet (případně rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko naleznete na www.litomyslsko.cz.
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, u Miroslavy Kubešové.


Oznámení o konání VH 02_03_2017_ML


Návrh rozpočtu ML na rok 2017


Návrh rozpočtu na rok 2017


Veřejná vyhláška z 1.1.2017


Obecní úřad Sedliště oznamuje změnu telefonního čísla: 469 811 670


Veřejná vyhláška z 19.12.2016


Veřejná vyhláška - Ochranná pásma letiště Vysoké Mýto


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebního okrsku 1


Zápis SOZ 07 22_06_2016


Oznámení o SOZ č_7_22-6-2016


Zápis ze zasedání OZ č. 6/2016 konaného dne 25. 5. 2016