ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

Pavel Novák

Starosta

e-mail: starosta@sedliste.net

tel: 724 880 007

Ing. Ladislava Nováková

místostarostka

tel: 724 880 005

Ostatní členové zastupitelstva

Mrg. Vlasta Macková


Libuše Janišová


Josef Kroulík


Milan Štěpánský


Zřízené výbory obce

Finanční komise 

Libuše Janišová

Předsedkyně


Mgr. Vlasta Macková

členka


Milan Štěpánský

člen

Kontrolní komise

Mgr. Vlasta Macková

Předsedačlenka

Libuše Janišová

členka

Sociálně kulturní klomise 

Mgr. Vlasta Macková

Předsedkyně

Libuše Janišová

členka

Josef Kroulík

člen

Komise veřejného pořádku 

Milan Štěpánksý

Předseda


člen

Josef Kroulík

člen

Stavební komise 

Josef Kroulík

Předseda

Milan Štěpánský

člen


člen

Zaměstnanci 

Alena Marešová

účetní

Lucie Nováková

knihovnice a správce veřejného internetu 

Sazebník úkonů 

  • právní poplatek za přihlášení k trvalému pobytu 50,- Kč