Sedliště u Litomyšle

Obec Sedliště je vzdálena 4 km od města Litomyšle. Leží v nadmořské výšce 328 m.n.m. Má 234 obyvatel (v roce 2022). Částí obce protéká Malvařický (nyní Kornický) potok, na jehož březích začala historie obce. Za vlády Slavníkovců byla na Malvařici pastevecká osada, která mívala letní sídlo na vyvýšenině dnešních Sedlišť. Dnes se již neví přesně, zda Sedliště byly samostatnou obcí nebo zda byly v majetku správce Trstěnické stezky. Po roce 1398 byly majetkem litomyšlského biskupství až do roku 1425, kdy se celý kraj stal husitským. Sedliště byly zapsány v majetku Jana Kostky z Postupic v roce 1508, který byl poslední českou šlechtou na litomyšlském panství. Rok 1508 je tedy první doložený zápis o vsi, která pravděpodobně vznikla z už zaniklých Domašic, které se nacházely v prostoru mezi současnými Kornicemi a Sedlištěmi. Na litomyšlském panství se postupně až do roku 1848 vystřídali Pernštejnové, Trautmandorfové, Valdštejnové a Taxisové, rokem 1848 končí správa Sedlišť vrchnostmi z litomyšlského zámku.

Dominantu obce tvoří kaple Archanděla Michaela, která byla vystavěna koncem 18. století. Jde o kopii z křídel vatikánského Chrámu sv. Petra.

V obci nalezneme mateřskou školu, nové dětské hřiště na návsi, fotbalové hřiště v Močidlech, budovu obecního úřadu s kulturním sálem, knihovnou a obchodem se smíšeným zbožím. V roce 1883 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, který má současné době 51 členů, od roku 1926 v obci působí Sokol Sedliště, který pořádá různé sportovní a kulturní akce.