ÚŘEDNÍ DESKA

OFICIÁLNÍ ÚŘEDNÍ DESKU NAJDETE POD TLAČÍTKEM NÍŽE


Výzva ČEZ

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců


Veřejná vyhláška ÚP LIT.


Oznámení- volby 2021


Oznámení o návrzích- národní plán povodí Labe


Opatření obecné povahy


Pozvánka na VH ML 3. 6. 2021 


Informace o návrhu veř. smlouvy


D35 - vyhláška


ŠKOLY - souhrnné informace MZ+MŠMT


Informace očkování


Mobilní pošta


Odstávka ČEZ


Objížďka


Současný stav očkování v Pardubickém kraji_11_3_DEF


Oznámení o konkurzu na ředitelku MŠ


Sbírka zákonů


Údaje o nemovitostech


Vyhláška sčítání 2021


Vyhlášení konkurz


Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK


vyrozumeni1_o_odvolani 


Oznámení o vydání ÚPD 


Krizová opatření


TKS 2021 


Sčítání zvěře 


Částka Sbírky zákonů č. 11/2021 


Územní_rozhodnutí_D35.111


Sedliště - rozpočet

Sedliště - rozpočet výhled


Oznámení o návrhu rozpočtu ML 2021 

Návrh rozpočtu ML 2021 


Donášky léků pro karanténní pacienty v období aktuálního nouzového stavu 


Informace ČD


Sbírka zákonů 


Usnesení Vlády ČR částka 162/2020 


Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 


Sedliště - Závěrečný účet za rok 2019


Oznámení voličům 


Vyrozumění - volby 2020


Veřejná vyhláška-veřejné projednání návrhu ÚP


Veřejná vyhláška


Informace vol. stranám 


Veřejná vyhláška-rozhodnutí


Závěrečný účet


Dan z nemovitostí 


Veřejná vyhláška ke stavbě D35 


Opatření obecné povahy 


Sbírka zákonů částky 41/2020 


Opatření hejtmana 3_2020 


Vyjádření odvolání D35


Veřejná vyhláška D 35 


Vyhláška DS DELTA 


Veřejná vyhláška-lesy


Oznámení- společné jednání ÚP Sedliště 


Veřejná vyhláška- návrh ÚP


Vyhláška ČEZ 


Rozpočet a výhled obec Sedliště na rok 2020


Střednědobý výhled rozpočtu 2020 MŠ Sedliště


Oznámení VH 28_11_2019_ a návrh rozpočtu ML 2020 


Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí


Veřejná vyhláška ČEZ 


Veřejná vyhláška MZ 


ČEZ STAVBA


Sedliště - Závěrečný účet za rok 2018


Veřejná vyhláška


MŠ - výběrové řízení


Oznámení o záměru prodeje pozemku


Oznámení voličům


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Sedliště pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 


Závěrečný účet za rok 2018


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Informace volebním stranám


Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy


Výzva vlastníkům lesa k ochraně lesa - rozšíření kůrovce


Seznam NIV k. ú. Sedliště


Veřejnoprávní smlouva č.14/2018/S


Veřejnoprávní smlouva č.14/2018/P 


Sedliště - rozpočet 2019


Výhled 001


Ukončení aktualizace BPEJ 001


Střednědobý výhled rozpočtu 


Návrh rozpočtu obce Sedliště na rok 2019


Oznámení VH 27_11_2018_ a návrh rozpočtu ML

Výhled rozpočtu ML 2018 2022


Oznámení o SOZ č_11_30-10-2018


Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy


Prodej části parcely 5931 


Oznámení voličům


Oznámení volby 2018


INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM


Závěrečný účet za rok 2017


Návrhu závěrečného účtu


Rozpočet 2018


Veřejná vyhláška - oznámení o návrhnu veřejnoprávní smlouvy


Veřejná vyhláška - objízdná trasa v době od 14.května do 19.srpna


Dobrý den, v souvislosti se zvýšeným výskytem kůrovce a nepříznivými klimatickými podmínkami v posledních letech v rámci celé republiky posílám následující informace pro vlastníky lesa. Obracet se mohou na své odborné lesní hospodáře (OLH), kteří jim bezplatně poradí a případně kůrovce vyznačí. Kontakty na OLH podle katastrů zjistí u mě. Letáčky kůrovce jsou k dispozici i u nás na odboru ŽP.

Děkuji za spolupráci

https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-situace-v-roce-2018.html

https://eagri.cz/public/web/file/578625/TZ_Kurovci_2018___priloha_2___letak.pdf

Ing. Havranová Lenka

státní správa lesů a myslivosti

odbor životního prostředí

Městský úřad Litomyšl

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

tel.: 461 653 422

email: lenka.havranova@litomysl.cz


Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR


Výhled


Výdaje


Návrh rozpočtu obce SEDLIŠTĚ na rok 2018


Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR


Volby 2018


Informace-volebním-stranám-o-počtu-a-sídle-volebního-okrsku


Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sedliště


Pozvánka na valnou hromadu Mikroregion


Návrh rozpočtu skupinový vodovod na 2018


Mikroregion-návrh rozpočtu na 2018


Daň z nemovitých věcí


Vodovod Řidký


Informace voličům o volbě prezidenta České republiky


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebního okrsku


Návrh Závěrečného účtu 2016_ML_k vyvěšení


D35 - dokumentace


Veřejná vyhláška ze dne 24.4.2017


Oznámení o veřejnoprávní smlouvě ze dne 20.4.2017


Oznámení svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko ze dne 21.3.2017

Střednědobý výhled, rozpočet (případně rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko naleznete na www.litomyslsko.cz.
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, u Miroslavy Kubešové.


Oznámení o konání VH 02_03_2017_ML


Návrh rozpočtu ML na rok 2017


Návrh rozpočtu na rok 2017


Veřejná vyhláška z 1.1.2017


Obecní úřad Sedliště oznamuje změnu telefonního čísla: 469 811 670