AKTUALITY

Dobrý den,

informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060782603 ve Vašem odběrném nebo předávacím místě:

Sedliště

Dne                    Od        Do 

20.09.2021      7:00     15:30 

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.

Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod 5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.


Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK představuje další nabídky. Přečtěte si, jaké akce pro vás chystá na březen a na celý rok.

Zjistěte, proč je užitečné P-PINK sledovat. Odkaz na zpravodaj je zde:

https://mailchi.mp/1f186493af4d/p-pink-newsletter-kveten-2021 

https://mailchi.mp/beaeaf96d6f0/p-pink-newsletter-brezen-5223326


DPS SLOUPNICE 


Vánoční plakát 


NOUZOVÝ STAV 2020 

Nouzový stav 2020 - omezeni v dopravě


Pomoc pro Tomáška 


Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2018


VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018


PF 2018


Pozvánka Ohňostroj 2017


Anenské posezení 25.7.2015

Obec Sedliště zve spoluobčany a příznivce obce na sousedské posezení, které de koná v Močidlech 25. července od 16.h. Dále Vás zveme na výstavu fotografií V. Sedláčka týž den. Oficiální zahájení je v 15.h. Občerstvení a hudbu zajistí Hospůdka u koníčka.