Aktuality
Vánoční koledování v kapličce 18.12.2022

Mikulášská besídka 3.12.2022


Pozvánka na posvícenskou zábavu


Pozvánka na Anenské posezeníTříklrálová sbírka 2022


Uspávání broučků


Pozvánka na sousedské posezení

Obecní úřad Sedliště

zve spoluobčany a známé na

Posvícenské posezení

které se koná v sobotu 9.října 2021

na sále Obecního domu od 19.00 hodin.

K poslechu a tanci hraje Knedlo, vepřo s Dádou

O pitný režim a něco k snědku z udírny se

postarají členové T.J. Sokol Sedliště.

Vstupné 100,-Kč 


Oznámení

Společnost LIKO Svitavy provede pravidelný svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Tento odpad ukládejte na ,,asfaltové'' hřiště od úterý 5.10. 2021 do čtvrtka 7.10. 2021. Svoz je naplánován na 15. hodinu.

Veškeré elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní,

jinak se na ně nebude vztahovat bezplatný odběr.

Snažte se odpad třídit, dle vývěsek. Děkujeme. 


Dobrý den,

informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060782603 ve Vašem odběrném nebo předávacím místě:

Sedliště

Dne                    Od        Do 

20.09.2021      7:00     15:30 

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.

Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod 5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.


Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK představuje další nabídky. Přečtěte si, jaké akce pro vás chystá na březen a na celý rok.

Zjistěte, proč je užitečné P-PINK sledovat. Odkaz na zpravodaj je zde:

https://mailchi.mp/1f186493af4d/p-pink-newsletter-kveten-2021 

https://mailchi.mp/beaeaf96d6f0/p-pink-newsletter-brezen-5223326


DPS SLOUPNICE 


Vánoční plakát 


NOUZOVÝ STAV 2020 

Nouzový stav 2020 - omezeni v dopravě


Pomoc pro Tomáška 


Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2018


VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018


PF 2018


Pozvánka Ohňostroj 2017


Anenské posezení 25.7.2015

Obec Sedliště zve spoluobčany a příznivce obce na sousedské posezení, které de koná v Močidlech 25. července od 16.h. Dále Vás zveme na výstavu fotografií V. Sedláčka týž den. Oficiální zahájení je v 15.h. Občerstvení a hudbu zajistí Hospůdka u koníčka.