Pronájem sálu

Víceúčelový sál se nachází v 2. podlaží budovy Obecního úřadu. Moderní sál s kapacitou 80 osob, je vybaven vzduchotechnikou, ambientním osvětlením, restauračními stoly a židlemi. Vedle sálu se nachází kuchyňka a předsálí, kde je umístěna šatna a sociální zařízení. Víceúčelový sál je hojně využíván pro pořádání různých kulturních akcí i ke sportovnímu využití.

Ceník pronájmu

Základní sazba

Pronajímatel s trvalým pobytem v Sedlištích


2000 Kč

Pronajímatel bez trvalého pobytu v Sedlištích

5000 Kč

Vratná kouce

Pronajímatel s trvalým pobytem v Sedlištích


3000 Kč

Pronajímatel bez trvalého pobytu v Sedlištích

5000 Kč

Uvedená cena platí za 3 dny pronájmu, za každý započatý den navíc sazba 500 Kč.

Rezervace provádějte na tel. čísle 724 880 005 (Klára Masaříková) nebo na emailové adrese obec@sedliste.net . Podpis smlouvy o pronájmu a výběr poplatků za pronájem je možný každou středu v úřední hodiny od 17:00 do 19:30 hod v kanceláři obecního úřadu. 

Správcem sálu je Ondřej Kuta (tel. 731 306 225).

Kalendář obsazenosti sálu: