Sokol Sedliště

V obci od roku 1926 působí TJ Sokol Sedliště, na konci roku 2022 měl úctyhodných 156 členů. Pořádá v obci různé sportovní a kulturní akce, jak na fotbalovém hřišti v Močidlech, kde se uskutečňují každoročně turnaje v minikopané, dětské dny a další, tak také na asfaltovém hřišti, kde se konají tenisové a hokejbalové turnaje a rovněž na sále obecního úřadu, kde se pravidelně v zimních měsících hraje ping pong a probíhá cvičení žen.

Složení výboru TJ Sokol Sedliště je následující:

  • Předseda – Milan Balcar
  • Místopředseda – Martin Jílek
  • Hospodář – Pavel Novák ml.
  • Jednatel – Zdeněk Hurych
  • Ostatní členové – Matěj Bock, Tomáš Mikulecký, Jiří Hynek

Finanční komise:

  • Předseda – Margita Kladivová
  • Ostatní členové - Andrea Mikulecká, Kateřina Soukupová

Bližší informace o činnosti Sokola naleznete na https://sport-sedliste.webnode.cz/

Historie TJ Sokol Sedliště

TJ Sokol Sedliště byl založen 20. listopadu 1926, s počtem 79 členů (46 členů ze Sedlišť, 23 členů z Bohuňovic, 3 členové z Nedošína a 1 člen z Kornic). Starostou se stal G. Novotný a náčelníkem Jan Horský. V roce 1927 byl zřízen divadelní odbor. O rok později přistavili členové Sokola k sálu budovu s jevištěm a zakoupili oponu, starostou byl zvolen p. Hoffman, vedoucím žactva učitel Josef Mlejnek.

V roce 1933 se vzdělavatelem stal V. Sedláček. V roce 1935 odstoupil náčelník Jan Horský, nahradil ho Václav Mikulecký. V roce 1937 byl ve volbách zvolen starosta V. Švec, náčelníkem pan Pešek z Bohuňovic, náčelnicí paní Fialová, vzdělavatelem V. Sedláček, jednatelem Jan Horský. V těchto letech probíhalo pravidelné cvičení Sokola, členové se účastnili okresních cvičení a cvičení na různých oslavách, rovněž pokračovala divadelní činnost. V roce 1939 bylo v Sokolu přihlášeno 38 členů a v tomto roce daroval Sokol částku 2000 Kč na stavbu sušáku na hadice. V roce 1941 byl Němci zabaven sokolský majetek a násilně přerušena činnost Sokola. V letech 1947-1949, dle pokladní knihy, byla evidována pouze divadelní činnost.

V roce 1959 díky učiteli Vincentu Svěrákovi, Františku Kašpovi a Jaroslavu Mlejnkovi bylo zahájeno cvičení mužů a žactva a navrácena část nářadí. Rok 1960 můžeme považovat za znovuzrození Sokola a to pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol Sedliště. Do výboru byli zvoleni Jan Mlejnek – starosta, Jan Morávek ml. – náčelník. Pardubický kraj daroval Sokolu parketovou podlahu, probíhala pravidelná cvičení pod vedení Jana Mlejnka a Bohuslava Horáčka, v obci se rovněž pořádaly plesy a to do roku 1969.

V roce 1972 došlo k oživení činnosti Sokola, předsedou se stal Zdeněk Hurych, který funkci zastával do roku 1991 a ve výboru působil do roku 2000. Členové Sokola měli možnost pobytu v chatách Jiskry Litomyšl ve Vranicích a Čenkovicích. V tomto roce se začalo budovat hřiště u Lipovce a probíhala cvičení na sále. V roce 1974 se pobytu ve Vranicích účastnilo přes 100 lidí a zde vznikl počátek později organizovaných pochodů - výšlapem do Maštalí.

V roce 1978 se uskutečnil první Dětský den. V roce 1981 členové TJ Sokol Sedliště několikrát navštívili stanové základny ve Vysokých Tatrách a malé Fatře a to to jim bylo umožněno díky pomoci při výstavbě turistické chaty ve Vranicích. V roce 1982 se uskutečnil první organizovaný pochod na Kozlov. O pět let později první jednodenní výlet do Prahy.

Po volbách v roce 1991 se předsedou stal Václav Sedláček a místopředsedou Zdeněk Hurych. V roce 1992 bylo ukončeno cvičení na sále. V roce 1994 se konal první dvoudenní cyklistický výlet na Milovy, o rok později první "poslední pochod" do Hrušové. V roce 1997 započala tradice turnajů v hokejbale na asfaltovém hřišti na návsi. V roce 1998 vyrazili členové Sokola na první vícedenní turistický výlet do Krkonoš.

V roce 2001 se začalo budovat nové fotbalové hřiště v Močidlech, velkou zásluhu na tomto hřišti má Míra Novák, který později působil jako předseda Sokola v letech 2006-2009. V roce 2002 se uskutečnil první turnaj žen ve vybíjené. O rok později se konal první turnaj v bowlingu, jež se stal tradiční každoroční událostí. Na první lyžařský výlet do Krkonoš vyrazili zájemci v roce 2004. Od roku 2009 se stal předsedou Sokola Milan Balcar.