Knihovna

Obecní knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu v přízemí, nabízí možnost výpůjček beletrie pro děti, mládež a dospělé, naučnou literaturu, dobrodružnou literaturu, detektivky. Knihy jsou k zapůjčení jak z vlastního fondu, který čítá cca 1190 knih, tak také z výměnného fondu Knihovny Litomyšl, který probíhá 2 x do roka (na jaře a na podzim).

Uživatelem knihovny se může stát každý zájemce po vyplnění přihlášky. Děti do 15 let se mohou stát čtenáři na základě písemného podpisu zákonného zástupce.

Vypůjčení knih je zcela zdarma.

Knihovna je otevřena každou středu od 16:00 do 18:00 hod.

Velice rádi Vás přivítáme v naší knihovně a věříme, že se k nám budete rádi vracet.

Ing. Ladislava Nováková, knihovnice.