Mateřská školka


Oznámení o konkurzu na ředitelku MŠ


Aktuální informace a vše co se děje v mateřské škole, zjistíte na webových stránkách

www.skolka-sedliste.webnode.cz

Kontakty

Adresa MŠ: Sedliště 35, 570 01 Litomyšl

Telefon: 461 615 272

Mobil (ředitelka): 776 099 418

e-mail : ms.sedliste@tiscali.cz

Představujeme se

Naše mateřská škola je umístěna na okraji obce Sedliště. Zřizovatelem školy je obec. Původně budova mateřské školy sloužila rovněž základní škole. Po jejím zrušení dostala MŠ k dispozici celou jednopatrovou budovu. Vzhledem k tomu, že MŠ je jednotřídní, jsou prostory dostatečné. Třída - herna je vybavena vhodným nábytkem a policovými skříňkami, které umožňují dětem samostatnou volbu hraček. Ve třídě jsou umístěny hrací koutky tak, aby děti měly dostatečný prostor a soukromí pro námětové hry.

Ve třídě je dětem k dispozici plastová skluzavka pro jejich maximální pohybové vyžití. Hračky a hry jsou průběžně obměňovány a doplňovány - v závislosti na finančních možnostech školy. Dostatek prostoru mají děti u stolečků, které využíváme při výtvarných a pracovních aktivitách.

V nedávné době bylo zrekonstruováno sociální zařízení, stejně jako plynové vytápění.

Součástí školky je školní jídelna s kuchyní, kde vaří paní kuchařka jídla podle pravidel zdravého stravování.

Vedle školy se nachází zahrada, kterou často využíváme. Je dostatečně velká pro naše hry. Máme k dispozici pískoviště, houpadla, průlezky a v letních měsících malý bazének pro dovádění ve vodě.

Ve školním roce 2009/2010 je do MŠ zapsáno 17 dětí ve věku od 2,5 do 6 let. Do naší školky chodí děti nejen ze Sedlišť, ale i z nedalekých Bohuňovic a Nedošína.

Zápis do MŠ probíhá zpravidla v průběhu května, vzhledem k volné kapacitě je však možné zájemce zapsat i v průběhu školního roku.

Filosofií naší školky je:

 • vychovat správného kluka a holčičku - děti samostatné a zdravě sebevědomé

 • položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich zájmu, potřeb a možností
 • poskytnout dětem pobyt v pohodovém prostředí, kam budou rády chodit, budou spokojené a budou se v něm cítit bezpečně

Naše činnost

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), nazvaného "Malou hrou k velkým objevům".

ŠVP je zpracován podle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mimo standardní péči nabízíme i další nadstandardní aktivity - výlety, návštěvy kulturních akcí v Litomyšli, ozdravné pobyty v solné jeskyni, pískání pro zdraví (základy hry na zobcovou flétnu).

Při plánování činností jsme navázali spolupráci s 1. Mateřskou školou v Litomyšli. Po dohodě můžeme využít zařízení a zázemí této mateřské školy (např. dopravní hřiště, keramickou pec apod.). Společně plánujeme různé akce a rozšiřujeme tak nabídku vzdělávacích aktivit pro děti naší MŠ.

Plánované akce

 • drakiáda
 • cyklus ozdravných pobytů v solné jeskyni
 • návštěvy filmových představení v kině
 • společně s rodiči účast na lampionovém průvodu v Litomyšli
 • čertovské i andělské řádění
 • vánoční besídka pro rodiče
 • karneval ve školce
 • divadelní představení podle nabídky
 • návštěva základní školy a školní družiny v Litomyšli
 • návštěva mateřské školy v Litomyšli
 • beseda v Městské knihovně Litomyšl
 • sportovní a soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi
 • výlet do litomyšlského zámku
 • školní celodenní výlet
 • přenocování ve školce pro předškoláky
 • rozloučení s dětmi, které odchází do základní školy
 • a další akce

 • oslava svátku matek - besídka

Personální zajištění

Dana Šedá - ředitelka

Kateřina Šunková - učitelka

Šárka Hajzlerová - kuchařka, administrativní pracovnice

Jarmila Kutová - uklízečka

Aktuality

Ve spolupráci se správcem stránek se budeme snažit přinášet aktuální zprávy ze školky

Novinky naleznete v rubrice školka.