SDH Sedliště

Sbor dobrovolných hasičů v Sedlištích byl založen v roce 1883 a v současné době má 51 členů, starostou sboru je pan Milan Pechanec. Ze členů SDH Sedliště je sestavena výjezdová jednotka obce v počtu 9 členů. Hasiči se pravidelně účastní okrskových soutěží a také soutěže o Nedošínský pohár, z této soutěže získali jako jediní 3 putovní poháry díky 3 výhrám po sobě.

Sbor dobrovolných hasičů je zapojen do dění v obci, na jaře se podílí na úklidu obce, pomáhá při organizaci různých kulturních a společenských akcích.

SDH Sedliště je členem okrsku Litomyšl, bližší informace naleznete na stránkách sdhokrseklitomysl.hasicovo.cz .